Vil du levere lopper i Oslo?


Til Vinderen skoles musikkorps’ loppemarked på Vinderen skole 25. og 26. mai 2024:

Mottak av lopper: 22. og 23. mai kl. 18-20 i skolegården på Vinderen