Vil du levere lopper i Oslo?


Her finner du informasjon om loppemarkedarrangører som tar imot lopper:


Til Løren og Refstad skolekorps’ loppemarked på Løren skole 25. og 26. april 2020:

Lopper kan leveres på Løren skole fredag 24. april 17:00 – 23:00 og lørdag 25. april fra 08:00.


Til Ullevål skoles musikkorps’ loppemarked på Ullevål skole 25. og 26. april 2020:

Vi tar imot lopper ved skolen følgende dager i april våren 2020:
onsdag 15., torsdag 16, tirsdag 21., onsdag 22. torsdag 23 samt fredag 24.
Alle dager fra kl. 1800 til 2000 i Våleveien bak skolen ( fredag i John Collets Allé bortenfor skolen)

Vi kan også hente lopper, les mer på http://www.usm.no eller hentelopper.no