Vil du levere lopper i Oslo?


Her finner du informasjon om loppemarkedarrangører som tar imot lopper:


På grunn av koronasituasjonen, er det dessverre ingen som tar imot lopper per dags dato.